Đặc biệt, trong bảng xếp hạng này, ĐH Quốc gia TP.HCM được ghi nhận hạng 365 - hạng cao nhất Việt Nam, ở tiêu chí sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. 

ĐạihọcViệtNamxếphạngcaothếgiớivềtỉlệsinhviêncóviệclà

Hiện nay, các trường đại học thuộc khối ĐH quốc gia TP.HCM có tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm khá cao, đạt trên 90%. Như tại trường ĐH Bách Khoa tỉ lệ này là khoảng 98%. Trong đó, quan trọng nhất là tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng hoặc gần với ngành nghề được đào tạo.

ĐạihọcViệtNamxếphạngcaothếgiớivềtỉlệsinhviêncóviệclà

ĐạihọcViệtNamxếphạngcaothếgiớivềtỉlệsinhviêncóviệclà

Để có được con số chính xác đảm bảo tính khách quan, các trường phải thực hiện làm các bảng khảo sát chân thực khi sinh viên quay lại trường nhận bằng tốt nghiệp.

ĐạihọcViệtNamxếphạngcaothếgiớivềtỉlệsinhviêncóviệclà

Theo các chuyên gia, các trường đại học cần nhìn vào số liệu phân tích trong bảng xếp hạng để đẩy mạnh công tác đào tạo giúp người học có năng lực làm việc tốt hơn.

ĐạihọcViệtNamxếphạngcaothếgiớivềtỉlệsinhviêncóviệclà

Sinh viên được đào tạo ra được chào đón bởi cộng đồng, doanh nghiệp càng uy tín, nơi tuyển dụng càng uy tín thì tỉ lệ xếp hạng càng cao, trường đại học được xếp hạng càng cao thì phản ánh chất lượng sinh viên tốt, chất lượng đào tạo của trường đó.

ĐạihọcViệtNamxếphạngcaothếgiớivềtỉlệsinhviêncóviệclà